Aanmelden
Zakelijke gegevens
Zakelijk
Adres gegevens
Persoonsgegevens
 • Je Wachtwoord mag niet op je persoonlijke informatie lijken
 • Je Wachtwoord moet minstens 8 karakters langs zijn
 • Je Wachtwoord mag geen veel gebruikte wachtwoord zijn
 • Je Wachtwoord mag niet alleen uit cijfers bestaan
 • Voer het wachtwoord nogmaals in, voor verificatie.
  Ik begrijp en ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacy verklaring van Vpara.
  Abonnement
  Door uw betalingsgegevens te verstrekken en deze betaling te bevestigen, machtigt u (A) V.O.F. VPARA en Stripe, onze betalingsdienstaanbieder, om instructies naar uw bank te sturen om uw rekening te debiteren en (B) uw bank om uw rekening in overeenstemming met deze instructies te debiteren. Als onderdeel van uw rechten heeft u recht op terugbetaling door uw bank onder de voorwaarden van uw overeenkomst met uw bank. De terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken na de datum waarop uw rekening is gedebiteerd. Uw rechten worden toegelicht in een verklaring die u bij uw bank kunt verkrijgen. U stemt ermee in dat u tot 2 dagen voor de debitering bericht ontvangt over toekomstige debiteringen.
  Al een account? Log in